[1]
Malikovich, Y.R. and o’g’li, M.J.S. 2023. Inson Huquqlari Va Xalqaro Huquq Ijodkorligi. International Journal on Integrated Education. 6, 1 (Jan. 2023), 132-134. DOI:https://doi.org/10.17605/ijie.v6i1.3941.