(1)
Malikovich, Y. R.; o’g’li, M. J. S. Inson Huquqlari Va Xalqaro Huquq Ijodkorligi. IJIE 2023, 6, 132-134.