[1]
Y. R. Malikovich and M. J. S. o’g’li, “Inson Huquqlari Va Xalqaro Huquq Ijodkorligi”, IJIE, vol. 6, no. 1, pp. 132-134, Jan. 2023.