Main Article Content

Abstract

The article analyzes main principles and laws of forming the culture of information of secondary school pupils

Keywords

Informatization The culture of information The Theory of information

Article Details

How to Cite
Jumanquziyev Uktamjon Utkirjon ugli. (2021). The Necessity of Teaching Programming Languages at Secondary Schools. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 203-208. https://doi.org/10.31149/ijot.v3i3.1463

References

  1. Vokhrisheva, M.G. Bibliotekovedeniye, bibliografovedeniye i informatika: terminologicheskiy putevoditel / M.G. Vokhrisheva. - M.: Liberiya-Bibinform, 2007. - 104 s.
  2. Grechikhin, A.A. Informatsionnaya kultura: Opeut tipologicheskogo opredeleniya. / A.A. Grechixin // Problemi informatsionnoy kulturi. - 1994,- № 4. - S. 15.
  3. Zinoveva, N.B. Informatsionnaya kultura lichnosti: Vvedeniye v kurs. / N.B. Zinoveva. - Krasnodar: KGAK, 1996. - 136 s
  4. Zubov, Yu.S. Informatizatsiya i informatsionnaya kultura Tekst. / Yu.S. Zubov // Problemi informatsionnoy kulturi: Sb. statey. -M., 1994. - S.6-11.
  5. Kirpicheva, I.K. Informatsionnie zaprosi spetsialistov i ix znacheniye dlya sovershenstvovaniya bibliotechno-bibliograficheskogo obslujivaniya / I. K. Kirpicheva, kand. ped. nauk. – M., 1967. - 2 s.
  6. Fokeyev, V.A. // Problemi informatsionnoy kulturi /Pod red. Yu.S. Zubov, V.A. Fokeyev. M., 1997. - Vip. 6: Metodologiya i organizatsiya informatsionno-kulturologicheskix issledovaniy. - S. 157-176.
  7. Balashova, M.A. O soderjanii ponyatiya «Informatsiya» i prirode informatsionnogo vzaimodeystviya / M.A. Balashova // Izvestiya Baykalskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2013. - №4(90). – S.16-22.
  8. Bronnikov, I.A. Budusheye politicheskikh internet-tekhnologiy: dva ssenariya razvitiya / I.A. Bronnikov // Vlast. – 2014. - №01. – S.47.
  9. Lukov, V.A. i dr. Informatika i novaya informatsionnaya realnost: filosofskiy vzglyad / V.A. Lukov, E.K. Pogorskiy // Znaniye. Ponimaniye. Umeniye. – 2011. - №2. – S.291.
  10. Lisak, I.V. Informatsiya kak obshenauchnoye i filosofskoye ponyatiye: osnovnie podkhodi k opredeleniyu / I.V. Lisak // Filosofskiye problemi informatsionnix tekhnologiy i kiberprostranstva. – 2015. - №2(10). – S.11.