Main Article Content

Abstract

The article is about the creation of electronic dictionaries based on the classification of parts of speech, which is a new approach in Uzbek lexicography, teaching both spelling and pronunciation, used in the educational process, as well as in philological research, office work and documentation.

Keywords

computer linguistics language corpus educational corpus parts of speech types of dictionaries transcription linguistic research office work documentation

Article Details

How to Cite
Adiba Botirova Erkinovna. (2021). A New Approach to the Creation of Linguistic Dictionaries. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 330-332. https://doi.org/10.31149/ijot.v3i3.1572

References

  1. Мадвалиев А. Ўзбек теминологияси ва лексикографияси масалалари. Тўплам. Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2017. – 384 бет.
  2. Каримов С., Қаршиев А., Исроилова Г. Абдулла Қаҳҳор асарлари тилининг луғати. Частотали луғат. –Т: “Ўзбекистон миллий энцеклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007. – 420 б.
  3. Йўлдошев Б. Ўзбек лингводидактикаси тараққиётида ўқув лексикографиясининг ўрни масаласига доир // НавоийДПИ ахборотномаси, 2015, 1-сон. – Б. 66-72.;
  4. Йўлдошев Б. Ўзбек тилшунослигининг мустақиллик йилларидаги тараққиёти ҳақида. Хорижий филология. №3, 2016 йил. –Б. 9-15.
  5. Uluqov N. Lingvistikkompetentliknishakllantirishomillari. “Tilvaadabiyotta’limi”, 2018-yil, 6-son. –B.16-18.
  6. Менглиев Б.Р., Баҳриддинова Б.М. Ўқув луғатчилиги: талаб ва эҳтиёж / «Айюб Ғулом ва ўзбек тилшунослиги масалалари». Илмий тўплам. – Тошкент, 2009. – Б.34-41
  7. Қиличов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Бухоро: 1999., 226 б. –Б.125-126