Main Article Content

Abstract

In this article, the history of Uzbek art and its importance today, the role of art and culture, the art of gatekeeping and the shortcomings of this art are given.

Keywords

uzbek art festival music dance economy musical instruments expert tamal art

Article Details

How to Cite
Ziyodakhan, T., & Mominmirza, K. (2023). Uzbek Art and Culture is the Image of the State. International Journal on Orange Technologies, 5(3), 54-58. Retrieved from https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT/article/view/4152

References

 1. 1. Finlandiyaning 100ta ijtimoiy innovatsiyasi. // Finlandiya qanday qilib Finlandiya bo‘ldi: siyosiy, ijtimoiy va maishiy innovatsiyalar. – “Sharq”, 2019. – 336bet.
 2. 2. Haydarov A. Madaniyat – milliy yuksalish poydevori. – Toshkent: Oltin meros press. 2021. – B. 478.
 3. 3. Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. 2017-2022-yillar mobaynida madaniyat va san’at sohasida amalga oshirilgan ishlar sarhisobi. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 4. 4. Ziyodaxon Dilshodjon qizi To‘g‘onboyeva, Xolmoʻminov Zokir oʻg‘li Moʻminmirzo. Yangi O‘zbekistonda madaniyat va san’at sohasiga qaratilayotgan chora-tadbirlar “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 5. 5. Mо‘minmirzo Xolmо‘minov, Asilbek Qolqanatov. Mufassal mushohadalar me’moridan mufassal mushohadalar meroji. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 6. 6. Asal Farhod qizi Xayriddinova, Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. Ma’naviyat va kitobxonlik inson qalbini egallash vositasi. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 7. 7. Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. Professor Azamat Haydarov kitoblarida ma’naviyma’rifiy islohotlar tahlili. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 8. 8. Mо‘minmirzo Xolmо‘minov, Asilbek Qolqanatov “Yangi О‘zbekiston strategiyasi” kitobi va madaniy-ma’rifiy ishlar. “O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institut xabarlari” ilmiy-nazariy, amaliy-uslubiy, ma’naviy-ma’rifiy jurnali. “Donishmand ziyosi” MCHJ bosmaxonasi. 2021/12/30. 20/4/ 80-82-betlar
 9. 9. Mо‘minmirzo Xolmо‘minov, Asilbek Qolqanatov. Oʻzbekistonda madaniy-ma’rifiy ishlar va kutubxonalar faoliyati (XX asr tajribalaridan). “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 10. 10. Mо‘minmirzo Xolmо‘minov, Asilbek Qolqanatov. Himmat – inson umrining bezagi. Kutubxona uz. Jurnali. 2022/4/56. O'zbekiston Milliy kutubxonasi matbaa bo'limi. 12-13-betlar.
 11. 11. Samiyev Baxtiyor Norbobo o‘g‘li, Ilmiy rahbar: Mо‘minmirzo Xolmо‘minov. Ma’naviyat – inson va jamiyatning negizi sifatida. “Conference on Universal Science Research 2023”. 2023/2/12. 240-242 b
 12. 12. Asal Farhod qizi Xayriddinova, Ilmiy rahbar:Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. Sifatli ta’lim va ma’naviy tarbiya uyg‘unligi. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2023. https://scholar.google.com
 13. 13. Asal Farhod qizi Xayriddinova, Ilmiy rahbar:Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. Zamonaviy kutubxonalar va ularning faoliyati. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2023. https://scholar.google.com
 14. 14. Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. Art menejmentni rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2021. https://scholar.google.com
 15. 15. Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. Cанъат менежменти фанини ўқитишда меъёрий ҳужжатларнинг ўрни ва аҳамияти. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2021. https://scholar.google.com
 16. 16. Tо‘rabek Raufovich Fayziyev, Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. Madaniyat va san’at sohasi menejmentida loyihalar faoliyati. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 17. 17. Tо‘rabek Raufovich Fayziyev, Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. Ijtimoiy sohada marketing xizmatlarining konseptual asoslarI. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 18. 18. Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov, Nilufar Laziz qizi Maratova. Madaniyat va san’at sohasida loyihalarga mablag‘jalb etish masalalari. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 19. 19. Ziyodaxon To‘g‘onboyeva, Ilmiy rahbar:Mo‘minmirzo Xolmo‘minov. Madaniyat va san’at sohasini rivojlantirishda xorij tajribasi. Oriental Art and Culture, 2022. https://scholar.google.com
 20. 20. Tо‘rabek Raufovich Fayziyev, Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. Teatr va konsert tomosholarini boshqarishning о‘ziga xos xususiyatlari. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 21. 21. Moʻminmirzo Zokir oʻg‘li Xolmoʻminov. Teatr faoliyatida boshqaruv jarayonlarini tashkil etish usullari. “Oriental Art and Culture” jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 22. 22. Mо‘minmirzo Xolmо‘minov. Madaniyat va san’at sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish. Oriental Art and Culture jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com
 23. 23. Mо‘minmirzo Xolmо‘minov. Madaniyat markazlari faoliyatini moliyalashtirishning asosiy omillari. Oriental Art and Culture jurnali. Qo‘qon 2022. https://scholar.google.com