Analysis of the Business Process in Uzbek Tourism and Application of Digitalization to Solve the Problem

  • Bayramova Muattar Naimzoda Gunadarma university of indanesia digital tourism 2-stage student
  • Sobirjon Ruziyev Samatovich Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Management, Candidate of Economic Sciences, PhD
Keywords: digitization, innovation, tourism, hotel, business process

Abstract

This scientific article describes the importance of the analysis of the business process in Uzbek tourism and the introduction of innovative technologies in solving problems in it, in particular, the use of digitalization in improving the quality of Service.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19-fevraldagi “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. www. lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida
raqamli iqtisodni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3832 03 qarori. www. lex.uz.
3. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 avgustdagi “O‘zbekiston
Respublikasida raqamli iqtisodiyotni joriy qilish va yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori. www. lex.uz.
4. https://www.xabar.uz/uz/biznes/taniqli-ekspertdan-turizm-tadbirkorligi
5. www. lex.uz.
6. Abduvohidov A.M. Turizmda electron biznes. O‗quv qo‗llanma. – T.: TDIU, 2020. - 240 bet.
Published
2023-05-17
How to Cite
Naimzoda, B. M., & Samatovich, S. R. (2023). Analysis of the Business Process in Uzbek Tourism and Application of Digitalization to Solve the Problem. International Journal on Orange Technologies, 5(5), 73-76. Retrieved from https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT/article/view/4386