(1)
Tohirov Mahmudjon Murodjon ugli,; Fayzikhudjaeva Mavluda Lutfullayevna. GEOPOLITICS OF TRANSPORT CORRIDORS. IJOT 2022, 4, 1-10.