Improving General Physical Fitness of High School Students with the Help of Gymnastic Exercises

Main Article Content

Kamchiyev Salimberdi Khudaiberdievich

Abstract

This article reveals the importance of improving the general physical fitness of high school students and preparing students to pass the control test standards of the state educational standard curriculum.

Article Details

How to Cite
[1]
Khudaiberdievich, K.S. 2022. Improving General Physical Fitness of High School Students with the Help of Gymnastic Exercises. International Journal on Integrated Education. 5, 11 (Nov. 2022), 44-46.
Section
Articles

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi PF 5368-sonli “Jismoniy tarbiya av sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. Xolboeva, Gulhayo Xolboevna (2021) “Boshlang'ich gimnastika mashg'ulotlari orqali 6-7 yoshli bolalarning motor faolligini oshirish mexanizmlari”, Eurasian Journal of Sport Science: Vol. 1: Iss. 2, 1-modda. Mavjud: https:// uzjournals.edu.uz/eajss/vol1/iss2/1.
3. Kachashkin V.M. Jismoniy tarbiya usullari / V.M. Kachashkin.
4. M: Ta'lim, 2018. - 128 b.
5. Lyax V.I. Moslashuvchanlik va uni rivojlantirish usullari/V.I. Lyax// Maktabda jismoniy tarbiya. - 2019. - 1-son. – 62-betlar.