The Issues Regarding Waqf Ownership of the Bukharan Emirate in Historical Sources

  • Nargiza Ismatova Scientific Researcher at the Abu Rayhan Biruni Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Historical sciences
Keywords: Bukharan Emirate, waqf, historians, madrasah, Manghit dynasty, narratives

Abstract

The article analyzes information directly and indirectly related to the endowment issue in the historical works created in the Bukhara Emirate of the second half of the 19th century - the beginning of the 20th century.

References

1. Abdurauf Firat. Hind sayyohi bayonoti. Tanlangan asarlar. – I jild / Tahrir hay’ati: О. Sharafiddinov, N. Karimov, D. Alimova va b. – Toshkent, 2000. – B. 98-169.
2. Abdurauf Firat. Hind sayyohining qissasi / Tojik tilidan tarjimon Hasan Qudratullayev // Sharq yulduzi. – 1991. – № 8. – B. 13˗43.
3. Amir Sayyid Olimxon. Buxoro xalqining hasrati tarixi / Forsiydan tarjima, muqaddima va izohlar muallifi Abdusodiq Irisov. – Тoshkent: Fan, 1991. – 21 b.
4. Ahmad Donish. Risola yohud mang’itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi. – Тoshkent, 2014. – 141 b.
5. Mīrzā ʻAbd al-ʻAẓīm Sāmī. Тārīkh-i Salāṭīn-i Manghitiyyah / Perevod i primechaniya L.M. Yepifanovoy. – Moskva, 1962. – 178 s.
6. Mīrzā Salīmbīk. Kashkūl-i Salīmī. Tawārīkh-i mutaqaddimīn wa muttaakhirīn / Fors-tojik tilidan tarjima, kirish so’z, izoh va ko’rsatgichlar muallifi N. Yo’doshev. – Buxoro, 2003. – 342 b.
7. Mīrzā Salīmbīk. Tārīkh-i Salīmī / Perevod s persidskogo, vvodnaya statya i primechaniya: N.K. Norkulov. – Tashkent: Akademiya, 2009. – 330 s.
8. Muḥammad Nasriddin al-Xanafi al-Xasani al-Bukharī. Tuḥfat al˗ẓāīrīn / Perevod, predisloviye, kommentariye – Х. Тurayev. – Tashkent, 2003. – 31 s.
9. Muḥammadalī Baljūwānī. Tārīkh-i nāfiʻi / Tojik tilidan tarjima, so’z boshi va izohlar mualliflari Shodmon Vohidov, Zoir Choriyevv. – Toshkent: Akademiya, 2001. – 122 b.
10. Ṣadr Ziyā. Dhikr-i asāmī-yi madāris-i dākhila-yi Bukhārā-yi Sharīf. O’zRFA SHI qo’lyozmalar fondi, inv. № 2193.
11. Sadriddin Ayniy. Asarlar. 5-t. Esdalikar. I-II qism / Muharrir R. Komilov– Toshkent, 1965. – B. 161-162.
12. Sadriddin Ayniy. Asarlar. 7-t. Esdalikar. IV qism / Tojikchadan A. Hakimov tarjimasi. – Toshkent, 1966. – 321 b.
13. Sayyid Mansur Olimiy. Bukhoro – Turkiston beshigi / Tarjimon H. Тo’rayev. – Bukhoro, 2004. – 120 b.
14. Sayyid Muḥammad Nāṣir ibn Muẓaffar. Taḥqiqāt-i ark-i Bukhārā / Fors tilidan tarjima, so’zboshi, izohlar va ko’rsatkichlar muallifi G’. Karimov. – Toshkent: Tafakkur, 2009. – 128 b.
15. Traktat Axmada Danisha “Istoriya mangitskoy dinastii” / Perevod, predisloviye i primechaniya I.A. Nadjafovoy. – Dushanbe: Donish, 1967. – 142 s.
16. The Personal History of a Bukharan Intellectual. The diary of Muḥammad˗Sharīf-i Ṣadr-i Ẕiyā / Translated from the Original Manuscript by Rustam Shukurov. – Leiden˗Boston: Brill, 2004. – 407 р.
17. Yusupov M.S. Sud v Bukhare. Sudoustroystvo i sudoproizvodstvo v Bukharskom emirate v kontse XIX – nachale XX v. 1941. Samarqand davlat birlashgan tarixiy-meʻmoriy va badiiy-muzey qo’riqxonasi, № 828.
18. Yusupov M.S. Sud v Bukhare. Sudoustroystvo i sudoproizvodstvo v Bukharskom emirate v kontse XIX – nachale XX v. / Tekst i vvodnaya stat’ya: Ul’fat Abdurasulov i Paolo Sartori. – Tashkent˗Vena, 2016. – 169 s.
19. O’zbekiston tarixiga oid manba va tadqiqotlar (XIX – XX asr boshlari) / Masʻul muharrir D.H. Ziyayeva. – Toshkent, 2022. – B. 46-47.
Published
2023-05-13
How to Cite
[1]
Ismatova, N. 2023. The Issues Regarding Waqf Ownership of the Bukharan Emirate in Historical Sources . International Journal on Integrated Education. 6, 5 (May 2023), 78-82. DOI:https://doi.org/10.17605/ijie.v6i5.4349.