DOI: https://doi.org/10.31149/ijefsd.v5i6

Published: 2023-06-03

Government Spending, Public Debt and Economic Growth in Kenya

Chemwok Christopher Kipruto, Richard K. Siele, Ernest K. Saina

44-55

ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT QUALITY CONTROL AND ITS IMPROVEMENT

Minutdinova Liliya Tagirovna, Masharipov Ozod Alimovich

84-91

Ways to Write Off the Cost of Inventory

Abdusalomova Nadira Bahodirovna, Abduganiyev M. A.

249-253