DOI: https://doi.org/10.31149/ijhcs.v5i3

Published: 2023-03-04

Ways to Improve Fire Safety Measures in Cotton Ginning Factories

Kochkarova Cholpanoy Habibullaevna, Omonboev Dyorbek Oybek Oghly

4-6

Arab Culture and Civilization

Nazirov Sherzodbek Rustamsher ugli

13-14

Singer Style

Ibrohimov Azizbek Ismonjon ugli

44-46

Hymn of Humanity in Askar Mahkam’s Poetry

Djumaniyazova Nasiba, Baxtiyorova Gulshoda

54-56

Ideological Aspects of Youth Spirituality Development in the Information Society

Tashmetov Tukhtasin Khudaiberganovich, Boliboyeva Tursunoy Sirojiddin qizi

57-61

Cloud Computing in Business

Matthew N. O. Sadiku, Uwakwe C. Chukwu, Janet O. Sadiku

157-166

Cloud Computing in Education

Matthew N. O. Sadiku, Uwakwe C. Chukwu, Janet O. Sadiku

167-175